Tag Archive: 陶瓷製作

陶瓷小學雞班

陶瓷製作

第一次整陶瓷!哇,數數手指,原來已經係一年前嘅事!不過點都好,而家由地底挖返上嚟,當作歷史遺物,做個見證都好。

高手作品:

2013-02-16 19.43.12

陶瓷小學雞班六人。

IMG-20130216-WA0030

大師傅———天哥,即席指導,氣場逼人,都咪話唔緊張。IMG-20130217-WA0028

開始整!製作步驟如下:

整整整整整整,搓搓搓[……]

Read more